Giới thiệu về Bộ môn và chuyên ngành đào tạo

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH THỦY

Division of Urban Transport and Coastal Engineering

Thành lập:             Tháng 2 năm 2003

Trưởng Bộ môn:   PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Điện thoại:            +84.24.37664051

Thư điện tử:          bmgtp@utc.edu.vn ; tuyettrinh@utc.edu.vn ;  

Web:                     http://ctgttp.utc.edu.vn

Facebook:           https://www.facebook.com/ctgttp

 Địa chỉ:                P.307 & 308, Nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, Đống Đa, Hà Nội