Công trình Giao thông Việt Nhật

ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - NHẬT

(MÃ SỐ: 52.58.02.05.66 ; MÃ QUY ƯỚC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 66)

 

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có thể đảm nhiệm công tác nghiên cứu, thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án, thi công xây dựng các công trình giao thông cầu và đường, đặc biệt được trang bị thêm kiến thức về công nghệ Quốc tế và của Nhật Bản, có trình độ ngoại ngữ cao. Chuyên ngành này do Trung tâm Hợp tác Quốc tế về đào tạo và nghiên cứu quản lý và Bộ môn phụ trách chuyên môn cùng với sự trợ giúp về bài giảng và học bổng của các trường đại học và các công ty của Nhật Bản (Đại học Waseda, Nippon Steel, Kawakin, Chodai, Shimizu,...).

Thời gian đào tạo theo tín chỉ: 4,5 năm