Tiến sĩ Kỹ thuật Công trình Đặc biệt

  ĐÀO TẠO TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGÀNH CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT   

 Công trình Đặc biệt (mã số 62.58.02.06) là một ngành đào tạo Tiến sĩ kỹ thuật của Trường Đại học Giao thông vận tải, quản lý bởi Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy.

         Chương trình đào tạo Tiến sỹ ngành xây dựng công trình đặc biệt nhằm đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ cao, nắm vững khoa học công nghệ hiện đại, có thể độc lập và phối hợp giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản lý khoa học và trong thực tế sản xuất liên quan đến xây dựng các công trình phức tạp đòi hỏi công nghệ cao của ngành xây dựng giao thông. Các công trình xây dựng đặc biệt có một hoặc nhiều đặc điểm chính như sau:

            + Có kết cấu đặc biệt: phức tạp, chiều cao thấp liên hợp kết cấu, hình dạng yêu cầu riêng như các dạng cầu cong, xiên, rẽ nhánh trong nút giao lập thể, mố trụ trong nút giao khác mức, hầm giao thông trong điều kiện địa chất đặc biệt ...
            + Chịu tải trọng đặc biệt
            + Xây dựng theo công nghệ chưa phổ biến
            + Môi trường xây dựng đặc biệt
            + Vật liệu không thông dụng
            + Sử dụng cho các mục đích đặc biệt

       Đối tượng đào tạo:

         Đối tượng A : Các kỹ sư thuộc các chuyên ngành : Xây dựng cầu-hầm, Xây dựng cầu - đường, Công trình giao thông thành phố (đô thị), Xây dựng đường sắt, Kết cấu công trình, Địa kỹ thuật công trình, Vật liệu và công nghệ xây dựng giao thông, Xây dựng c sở hạ tầng, Xây dựng công trình thủy, Xây dựng cầu - đường ôtô và sân bay, Tự động hoá thiết kế cầu đường, Dự án và quản lý dự án, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp,... đã qua tuyển chọn.

         Đối tượng B : Các Thạc sỹ kỹ thuật của các chuyên ngành : Xây dựng cầu hầm, Công trình Giao thông đô thị, Kỹ thuật hạ tầng đô thị. Xây dựng đường sắt, Xây dựng đường ôtô và đường thành phố, Xây dựng công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt, Địa kỹ thuật xây dựng, Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng, Xây dựng công trình biển, Xây dựng sân bay, Xây dựng dân dụng và công nghiệp,... đã qua tuyển chọn.

       Hình thức đào tạo

          Hệ tập trung và không tập trung

        Nghiên cứu sinh sau khi bảo vệ thành công luận án sẽ được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật.