Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thông xe

Cao tốc hơn 2 tỷ USD nối Hà Nội - Hải Phòng

nguồn: theo VNExpress.

Chiều 5/12, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km có tổng đầu tư trên 2 tỷ USD thông xe toàn tuyến, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai đô thị xuống còn khoảng một giờ.
Cao tốc hơn 2 tỷ USD nối Hà Nội - Hải Phòng