Đào tạo Đại Học

Thông tin mới

Thông tin mới

Kỹ sư Xây dựng Công trình Giao thông Thủy

  KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  GIAO THÔNG -CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY

        (Chuyên ngành đào tạo kĩ sư - Mã số: 52.58.02.05.06 ; Mã quy ước đăng ký nhập học 13)

Kỹ sư Công trình Giao thông Thành phố

KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  GIAO THÔNG - CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ  (Mã số: 52.58.02.05.05 ; Mã quy ước đăng ký nhập học 08)

        Tại Việt Nam, quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ, nhu cầu xây dựng và phát triển ngày càng cao đặc biệt trong các khu đô thị, thành phố lớn trong đó GTVT đang giữ vai trò hết sức trọng yếu.

Công trình Giao thông Việt Nhật

ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG

Subscribe to RSS - Đào tạo Đại Học