Đào tạo Đại Học

Thông tin mới

Thông tin mới

Kỹ sư Xây dựng Công trình Giao thông Thủy

  KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  GIAO THÔNG -CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY

        (Chuyên ngành đào tạo kĩ sư - Mã số: 52.58.02.05.06 ; Mã quy ước đăng ký nhập học 13)

Kỹ sư Công trình Giao thông Đô thị (Tên cũ Kỹ sư Công trình Giao thông Thành phố)

KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  GIAO THÔNG - CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ (THÀNH PHỐ)  (Mã số: 7.58.02.05.09; Mã xét tuyển GHA-09, Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D07)

Công trình Giao thông Việt Nhật

ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG

Subscribe to RSS - Đào tạo Đại Học