Đào tạo Sau đại học

Tiến sĩ Kỹ thuật Công trình Đặc biệt

  ĐÀO TẠO TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGÀNH CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Thạc sĩ Xây dựng Công trình Giao thông, chuyên sâu Công trình Giao thông Đô thị

  ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, CHUYÊN SÂU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 

      (Mã chuyên sâu : B5 )

Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng đô thị

  ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH  KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (MÃ SỐ: 60.58.02.10)    

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng đô thị (phối hợp với bộ môn Giao thông công trình) thực hiện theo hệ thống tín chỉ, được áp dụng từ năm học 2010. Thời gian đào tạo 1,5 năm.

Subscribe to RSS - Đào tạo Sau đại học