Sổ tay sinh viên Khóa 54

Sổ tay dành cho sinh viên Khóa 54 Trường ĐH GTVT nhập học tháng 9/2013:

 

Download tài liệu ở đây:   Sổ tay sinh viên K54

(nguồn: Trường ĐH GTVT)  

 

Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy phụ trách 2 chuyên ngành:

1. Công trình Giao thông Thành phố

2. Công trình Giao thông Thủy

ngoài ra phối hợp với TT HTQT phụ trách chuyên ngành

3. Công trình Giao thông Việt Nhật