Tiêu chuẩn AASHTO LRFD 2012

Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO LRFD 2012 bản mới nhất với nhiều cập nhật. Đây là một tài liệu tham khảo hay cho kỹ sư Việt Nam khi thiết kế cầu:

Download tại đây