KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

03/26/2014 - 15:27

Những điểm "nhất " của dự án cầu Rồng và cầu mới Trần Thị Lý, Những điểm "nhất " của dự án cầu Rồng và cầu mới Trần Thị Lý,

03/26/2014 - 15:20

- Công trình cầu thành phố được xây dựng trong điều kiện phức tạp, đường giao cắt nhau, mặt bằng chật hẹp. Do đó thường áp dụng các kết cấu đặc biệt như cầu cong, cầu rẽ nhánh, cầu vượt có chiều...