Nhân sự

Bộ môn Công trình GT Thành phố và CT Thủy

 Division of Urban Transport and Coastal Engineering

 ĐT :      +84. (0)4 37 66 40 51

 Email :   bmgtp@utc.edu.vn

 Địa chỉ: Phòng 307 & 308, Nhà A6 - Trường Đại học Giao thông Vận tải

              Đống Đa  -  HÀ NỘI - VIỆT NAM

 

 

Đội ngũ của Bộ môn hiện có 23 Giảng viên: 01 NGND-GS, 04 PGS, 08 TS, 09 ThS và 01 PGS-TS thỉnh giảng:

  

NGND.GS.TS. NGUYỄN Viết Trung

Sáng lập Bộ môn

 

PGS.TS. NGUYỄN Thị Tuyết Trinh

 Trưởng Bộ môn - Trưởng Khoa Đại học Tại chức

PGS.TS. Bùi Đức Chính

Giảng viên cao cấp

TS. NGUYỄN Thị Bạch Dương

P.trưởng Bm (phụ trách CT Thủy)

TS. PHẠM Duy Anh

Giảng viên

Phó trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL

PGS.TS. ĐÀO Duy Lâm

Giảng viên cao cấp

Bí thư chi bộ

PGS.TS. LÊ Quang Hanh

Giảng viên cao cấp

TS. NGUYỄN Đức Thị Thu Định

Giảng viên - Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn

TS. TRẦN Thu Hằng

Giảng viên

TS. NGUYỄN Hữu Hưng

Giảng viên

TS. NGUYỄN Viết Thanh

Giảng viên

TS. NGUYỄN Thành Trung

Giảng viên

ThS. VŨ Quang Trung

Giảng viên

Trưởng phòngVILAS 47

Chủ tịch Công đoàn khoa Công trình

ThS.NCS. NGUYỄN Trọng Nghĩa

Giảng viên

 TS. Thái Thị Kim Chi

Giảng viên

 

 

TS. TRẦN Anh Đạt

Ph. Trưởng Khoa Công trình - PH TP HCM

ThS. Nguyễn Anh Dân

Giảng viên

 

 

ThS.NCS. VŨ Minh Tuấn

Giảng viên

ThS. Mạc Văn Hà

Giảng viên

 

ThS. Trần Minh Long

Giảng viên

 

ThS. LÊ Thanh Hiệp

Giảng viên - Phân hiệu TP HCM 

ThS. Nguyễn Danh Huy

Giảng viên - Phân hiệu TP HCM

 

TS. TRẦN Việt Hùng

Giảng viên

(Chuyển Khoa Đào tạo Quốc tế từ 2016)

 PGS.TS. HOÀNG Hà

Vụ trưởng Vụ KHCN - Bộ GTVT

Giáo sư thỉnh giảng (đồng sáng lập bộ môn)

TS. Đỗ Hữu Thắng

Viện phó - Viện KHCN GTVT

Giảng viên thỉnh giảng 

 TS. Nguyễn Việt Khoa

Viện phó Viện Cầu Hầm - Viện KHCN GTVT

Giảng viên thỉnh giảng 

   

TS. Nguyễn Trọng Đồng

Tổng công ty VEC

Giảng viên thỉnh giảng 

                              

TS. Nguyễn Minh Quý

TEDI Port

Giảng viên thỉnh giảng