Hợp tác trong và ngoài nước

Bộ môn Công trình Giao thông thành phố và Công trình Thủy có sự hợp tác chặt chẽ với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các công ty hàng đầu ở Việt Nam và  trên thế giới.

Các đơn vị chính như:

 Các trường Đại học & Viện nghiên cứu:

- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội:

- Trường Đại học Xây dựng

- Trường Đại học Thủy Lợi

- Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

- Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

- Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải

- Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

- Waseda University

- INSA de Rennes

- Ho Hai university

Các Tổng công ty & Công ty:

- Tổng công ty VEC

- TEDI 

- Nippon Steel and Sumikin Metal Corporation, Japan

- SHIMIZU Corporation, Japan

- Kawakin Co,.ltd

- Chodai Co,.ltd

- FECON

- FREYSSINET Group

- Công ty Bentley(Mỹ): hỗ trợ phần mềm Xây dựng. 

- Công ty SOFiSTiK(Đức): cung cấp miễn phí cho sinh viên và hỗ trợ phần mềm Xây dựng phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế.