Nhân sự

Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy

 Department of Urban Transport and Marine-Coastal Engineering

 ĐT :      +84. (0)24 37 66 40 51

 Email :   bmgtp@utc.edu.vn       FB: https://www.facebook.com/ctgttp/

 Địa chỉ: Phòng 307 & 308, Nhà A6 - Trường Đại học Giao thông Vận tải

              Số 3 Cầu Giấy, Đống Đa  -  HÀ NỘI - VIỆT NAM

 

 

Đội ngũ của Bộ môn hiện có 16 Giảng viên: 11 PGS, 04 TS, 01 ThS và nhiều chuyên gia thỉnh giảng

  

NGND.GS.TS. NGUYỄN Viết Trung

Sáng lập Bộ môn - Đã mất 2018

 

PGS.TS. NGUYỄN Thị Tuyết Trinh

 Nguyên Trưởng Bộ môn - Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế

 PGS.TS. HOÀNG Hà

Nguyên Vụ trưởng Vụ KHCN - Bộ GTVT

(đồng sáng lập bộ môn, về lại bm công tác từ 03/2020)

PGS.TS. NGUYỄN Thị Bạch Dương

Nguyên Phó trưởng Bm

PGS.TS. PHẠM Duy Anh

Giảng viên cao cấp

Phó trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL

PGS.TS. ĐÀO Duy Lâm

Bí thư chi bộ - Giảng viên cao cấp 

 Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo trực tuyến

PGS.TS. LÊ Quang Hanh

Giảng viên cao cấp

TS. NGUYỄN Đức Thị Thu Định

Giảng viên chính - Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn

PGS.TS. TRẦN Thu Hằng

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. NGUYỄN Hữu Hưng

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. NGUYỄN Viết Thanh

Giảng viên cao cấp

Phó Trưởng Khoa Công trình

PGS.TS. NGUYỄN Thành Trung

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. VŨ Quang Trung

Giảng viên (Đã nghỉ hưu)

Nguyên Trưởng phòngVILAS 47

Nguyên Chủ tịch Công đoàn khoa Công trình

ThS.NCS. NGUYỄN Trọng Nghĩa

Nguyên Giảng viên

(Đã chuyển công tác)

 TS. Thái Thị Kim Chi

Giảng viên

 

 

TS. TRẦN Anh Đạt

Nguyên Ph. Trưởng Khoa Công trình - PH TP HCM

TS. Nguyễn Anh Dân

Giảng viên

 

 

TS. VŨ Minh Tuấn

Giảng viên (chuyển công tác từ 2020)

ThS. Mạc Văn Hà

Giảng viên

 

ThS. Trần Minh Long

Giảng viên

 

ThS. LÊ Thanh Hiệp

Giảng viên - Phân hiệu TP HCM (chuyển công tác từ 2020)

ThS. Nguyễn Danh Huy

Giảng viên - Phân hiệu TP HCM

 

PGS.TS. TRẦN Việt Hùng

Giảng viên cao cấp

Trưởng bộ môn

Nguyên Phó Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế

 

PGS.TS. Bùi Đức Chính

Giảng viên cao cấp (đã nghỉ hưu)

TS. Đỗ Hữu Thắng

Nguyên Viện phó - Viện KHCN GTVT

Giảng viên thỉnh giảng 

 TS. Nguyễn Việt Khoa

Viện trưởng Viện Cầu Hầm - Viện KHCN GTVT

Giảng viên thỉnh giảng 

   

TS. Nguyễn Trọng Đồng

Tổng công ty VEC

Giảng viên thỉnh giảng 

                              

TS. Nguyễn Minh Quý

TEDI Port

Giảng viên thỉnh giảng