Kỹ sư Công trình Giao thông Đô thị (Tên cũ Kỹ sư Công trình Giao thông Thành phố)

KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  GIAO THÔNG - CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ (THÀNH PHỐ)  (Mã số: 7.58.02.05.09; Mã xét tuyển GHA-26 (học tại Hà Nội) & GSA-14 (học tại TP. HCM), Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D07)

        Tại Việt Nam, quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ, nhu cầu xây dựng và phát triển ngày càng cao đặc biệt trong các khu đô thị, thành phố lớn trong đó GTVT đang giữ vai trò hết sức trọng yếu.

Hàng loạt dự án xây dựng giao thông hiện đại đã, đang và sẽ được triển khai trong các đô thị như tàu điện ngầm, nút giao, cầu vượt, đường tầng, đường sắt trên cao... Đào tạo các kỹ sư phục vụ các dự án nêu trên trở thành nhiệm vụ hết sức cấp bách, đặc biệt là đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên sâu cho lĩnh vực xây dựng giao thông đô thị do các yêu cầu đặc biệt của công trình như:

  - Công trình giao thông đô thị cần có sự phối hợp liên thông đa phương tiện, ngoài việc thỏa mãn giao thông đô thị còn phải thỏa mãn giao thông liên tỉnh.

  - Công trình giao thông đô thị được xây dựng trong điều kiện phức tạp, đường giao cắt nhau, mặt bằng chật hẹp,. Do đó thường áp dụng các kết cấu đặc biệt như cầu cong, cầu rẽ nhánh, cầu vượt có chiều cao kiến trúc thấp, tường chắn mỏng, đường sắt trên cao...

  - Công trình giao thông đô thị đòi hỏi yêu cầu kiến trúc cao hơn để phù hợp với cảnh quan đô thị.

  - Công trình giao thông đô thị yêu cầu công nghệ thi công nhanh chóng, an toàn, không ảnh hưởng cảnh quan, môi trường, giảm thiểu việc hạn chế giao thông qua lại.

      Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố & CTT có chức năng và nhiệm vụ Đào tạo Kỹ sư Xây dựng Cầu đường có khả năng nghiên cứu, thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác các công trình giao thông phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành giao thông vận tải, chuyên ngành Công trình giao thông Đô thị (tên gọi cũ là Công trình Giao thông Thành phố), cụ thể là các công trình sau:

            Cầu đường ôtô và cầu đường sắt trong các thành phố và trên các tuyến giao thông (cầu thành phố, cầu cạn, cầu vượt, cầu dẫn, cầu cong và rẽ nhánh ...).

             Hầm giao thông trong đô thị và trên các tuyến đường giao thông.

             Đường ôtô đô thị các cấp và đường ôtô các cấp.

             Các tuyến đường sắt trong thành phố, đường tàu điện ngầm, đường sắt trên cao trong và ngoài  thành phố.

             Nút giao cùng mức, khác mức và các công trình giao thông khác trong đô thị.

       Quá trình đào tạo

     Thời gian đào tạo là 4,5 năm (9 học kỳ). Cấu trúc chương trình đào tạo gồm 161 tín chỉ (TC) phân phối thời gian như sau:

            Đào tạo kiến thức cơ bản đại cương 2 học kỳ ( học kỳ 1 và 2) theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           Đào tạo các kiến thức cơ sở của ngành xây dựng công trình giao thông gồm các môn học, học phần và thực tập phân bổ trong 5 học kỳ chia làm 2 nhóm môn học:

          -  Các môn học thuộc khoa học cơ bản

          - Các môn học thuộc khoa học chuyên ngành

           Đào tạo kiến thức chuyên môn ngành Cầu-Đường, Công trình Giao thông thành phố 3 học kỳ : các học phần và thực tập, trong đó có thực tập và làm đồ án tốt nghiệp.

            Các buổi học ngoại khóa với các chuyên gia nước ngoài.

 Nơi công tác sau khi tốt nghiệp

           Các kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường chuyên ngành Công trình giao thông Đô thị (tên gọi cũ là Công trình Giao thông Thành phố) có thể đảm nhiệm công tác nghiên cứu, thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án, thi công xây dựng các công trình các công trình cầu, đường, hầm giao thông tại các cơ quan đào tạo, nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị tư vấn thiết kế, các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông ( gồm các Công ty trong nước, các tổ chức liên doanh và hãng nước ngoài), các đơn vị thuộc ngành Giao thông Vận tải, các Sở Giao thông Công chính và các ngành kinh tế có liên quan khác.

           Các kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường chuyên ngành Công trình Giao thông Đô thị có thể được tiếp tục đào tạo theo các chương trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật, Tiến sỹ Kỹ thuật chuyên ngành Công trình Giao thông Đô thị, Công trình đặc biệt, Xây dựng Cầu, Hầm, đường bộ, Kĩ thuật hạ tầng đô thị ...