Khóa học tin học ứng dụng chuyên ngành Công trình năm 2013

Khóa học tin học ứng dụng chuyên ngành Công trình năm 2013

 

Nhằm giúp sinh viên nắm vững kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành trong việc làm đồ án, bài tập môn học, đồ án tốt nghiệp và công việc kỹ sư sau này với thời gian và chi phí thấp nhất, Bộ môn CTGTTP và CTT phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin trường ĐH GTVT mở các lớp tin học ứng dụng chuyên ngành Công trình do các giảng viên của Bộ môn trực tiếp giảng dạy bao gồm các phần mềm như:

 

AutoCAD, RM bridge, Midas Civil, SOFiSTiK, Sap, Slope, Plaxis, Excel kỹ thuật, MathCAD,... 

 

Các lớp sẽ học tại các phòng máy tính của nhà trường với khoảng 80 máy tính cấu hình cao, tất cả các khóa học cũng sẽ có chứng chỉ khóa học do Hiệu trưởng ĐH GTVT ký ngoài ra còn có thể có chứng nhận của các công ty phần mềm hàng đầu trên thế giới.

Sinh viên có thể đăng ký học tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, P510 nhà A1, Trường ĐH GTVT

 

Chi tiết xem tại:

http://cait.utc.edu.vn  

 

 

Mẫu chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các lớp tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng máy phục vụ học tập

 

Danh mục: