Sổ tay dành cho sinh viên

Sổ tay dành cho sinh viên Khóa 54 Trường ĐH GTVT nhập học tháng 9/2013.

Download tài liệu ở đây: 

 Sổ tay sinh viên K54

(nguồn: Trường ĐH GTVT)  

Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy phụ trách 2 chuyên ngành:

1. Công trình Giao thông Thành phố

2. Công trình Giao thông Thủy

ngoài ra phối hợp với TT HTQT phụ trách chuyên ngành

3. Công trình Giao thông Việt Nhật

 

Danh mục: