Kỹ sư Xây dựng Công trình Giao thông Thủy

  KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

        (Chuyên ngành đào tạo kĩ sư - Mã xét tuyển GHA-20)

     Xây dựng Công trình Giao thông Thủy là một chuyên ngành đào tạo kỹ sư Xây dựng Công trình giao thông tuyển sinh từ năm học 2005-2006, đến năm 2018 đã phát triển thành Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy được quản lý bởi Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy thuộc Khoa Công trình -Trường Đại học Giao thông Vận tải .

       Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thuỷ có nhiệm vụ Đào tạo kỹ sư Xây dựng công trình Thủy có thể đảm nhiệm công tác nghiên cứu, thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án, thi công xây dựng các công trình cụ thể sau:

     Công trình bến cảng sông, bến biển phục vụ công tác bốc xếp hàng hoá cho các loại tàu thuyền, sà lan…

     Công trình thủy công như ụ tàu, triền đà, xưởng đóng tàu phục vụ công tác hạ thuỷm sửa chữa và đóng mới tàu thuỷ.

     Công trình chỉnh trị trên sông, trên biển như công trình đê, kè bảo vệ bờ biển, hải đảo, các công trình nắn dòng, tạo bãi, gây xói, điều chỉnh luồng lạch.

     Công trình thềm lục địa ở ngoài khơi như giàn khoan, bể chứa dầu phục vụ công tác khoan, chế biến dầu khí.

     Công trình thuỷ lợi như thuỷ điện, kênh mương, đập tưới tiêu nước.

    Nơi công tác sau khi tốt nghiệp

 Sinh viên ngành Công trình Thuỷ sau khi đào tạo xong sẽ làm việc tại các cơ quan đào tạo, nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị tư vấn thiết kế, các bến cảng, các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông và các ngành kinh tế liên quan khác.