Bài giảng Hệ Đại học

Bài giảng Hệ Đại học của Bộ môn:

Bài giảng Tiêu chuẩn 22TCN 272-05

Bài giảng và Bản vẽ, tài liệu tham khảo về Tiêu chuẩn 22TCN 272-05:

Khóa học tin học ứng dụng chuyên ngành Công trình

Khóa học tin học ứng dụng chuyên ngành Công trình

 

Đào tạo và chuyển giao công nghệ

Đào tạo và chuyển giao công nghệ do Bộ môn CTGTTP và CTT phối hợp thực hiện.

Tiến sĩ Kỹ thuật Công trình Đặc biệt

  ĐÀO TẠO TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGÀNH CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Thạc sĩ Xây dựng Công trình Giao thông, chuyên sâu Công trình Giao thông Đô thị

  ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, CHUYÊN SÂU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 

      (Mã chuyên sâu : B5 )

Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng đô thị

  ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH  KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (MÃ SỐ: 60.58.02.10)    

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng đô thị (phối hợp với bộ môn Giao thông công trình) thực hiện theo hệ thống tín chỉ, được áp dụng từ năm học 2010. Thời gian đào tạo 1,5 năm.

Kỹ sư Xây dựng Công trình Giao thông Thủy

  KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

        (Chuyên ngành đào tạo kĩ sư - Mã xét tuyển GHA-20)

Kỹ sư Công trình Giao thông Đô thị (Tên cũ Kỹ sư Công trình Giao thông Thành phố)

KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  GIAO THÔNG - CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ (THÀNH PHỐ)  (Mã số: 7.58.02.05.09; Mã xét tuyển GHA-26 (học tại Hà Nội) & GSA-14 (học tại TP. HCM), Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D07)

Các trang

Subscribe to ctgttp.utc.edu.vn RSS